Akumulátor Dogtra pro přijímač 200NCP, 600NCP, 400NCP, 410NCP, 620NCP, 800NCP, 600M, 1800NC, E-fence (old model)

691

Náhradní akumulátor Dogtra pro přijímač 200NCP, 600NCP, 400NCP, 410NCP, 620NCP, 800NCP, 600M, 1800NC, E-fence Gold.

Na objednávku

Katalogové číslo: DS55295941 Kategorie: , , ,

Náhradní akumulátor Dogtra 3,6V 350 maH pro přijímač 200NCP, 600NCP, 400NCP, 410NCP, 620NCP, 800NCP, 600M, 1800NC, E-fence Gold.

 

color

Shopping Cart